• Løsmassebrønn med rustfri filter, Ringebu
  • Boring foringsrør til sprenging nye E6 Harpebru
  • Boring foringsrør til sprenging nye E6 Harpebru
  • Brønnboring hytte Stålane, Heidal

// Trykking


Trykking av borebrønn foregår ved at en tetter borhullet med en hydraulisk mansjett og presser med vann i høyt trykk ned i brønnen. Dette vil åpner sprekker/slepper i fjellet og gi mer tilsig og større vannmengde i brønnen. Metoden kan også brukes på gamle borebrønner hvor tilsiget har gradvis blitt redusert.

// Pumpeanlegg


Vi leverer og monterer komplett pumpeanlegg for hytter, hyttefelt, hus, gardsbruk og vannverk. Det brukes som oftest senkepumper for å få opp vannet. Den blir montert med spesiell drikkevannskabel og plastslage som går opp og inn i bolig. For hytteanlegg blir det ofte montert kun en kran på veggen for tapping. Hytter uten strøm blir det montert håndpumper eller det kan monteres en elektrisk senkepumpe som er tilpasset et strømaggregat.