• Løsmassebrønn med rustfri filter, Ringebu
  • Boring foringsrør til sprenging nye E6 Harpebru
  • Boring foringsrør til sprenging nye E6 Harpebru
  • Brønnboring hytte Stålane, Heidal

// Kontakt oss


Gudbrandsdal Brønnboring AS
Organisasjonsnr. 939083820

Besøksadresse:

Gamlevegen 30, 2642 Kvam
Tlf.   907 19 329
Fax.  612 90 048
E-post. gudbrb@online.no

Daglig Leder: Svein Arild Lien - Mobil: 909 94 248
Kontaktperson: Henning Beitdokken - Mobil: 900 60 368

Pumpemontering/Service: Hallvard Larsen

// Kontaktskjema