• Løsmassebrønn med rustfri filter, Ringebu
  • Boring foringsrør til sprenging nye E6 Harpebru
  • Boring foringsrør til sprenging nye E6 Harpebru
  • Brønnboring hytte Stålane, Heidal

// GrunnvannGrunnvann er kanskje verdens viktigste geologiske ressurs. Grunnvann er som regel dannet ved at nedbør siger gjennom jordsmonnet og fyller porerom og sprekker i løsmasser og fjell. Grunnvannets kjemiske sammensetning vil derfor ofte gjenspeile nedbør, prosesser i jordsmonnet, forurensing og reaksjoner med mineraler i berggrunnen.
I forhold til overflatevann har grunnvann vanligvis stabil kvalitet og kvantitet og er langt bedre beskyttet mot forurensing.

// Om oss


Gudbrandsdal Brønnboring AS holder til i Kvam i Gudbrandsdalen, dalenes dal. Firmaet vart i 1986 stifta av Hallvard Larsen og Svein Lien. Vi startet med en lastebilmontert Nemek borerigg og en IR kompressor.

Vi utfører boring etter vann både i fjell og løsmasser til hus, hytter og gårdsbruk, samt boring til vannverk både privat og kommunalt. Energiboring for boliger til store brønnparker, fundamentering til bygg, horisontalboring for kryssing av vei og jernbane og miljøbrønner for avfalls-deponier. Den største økningen innen oppdrag de siste år er boring av energibrønner med kollektorslanger til varmepumper for boligoppvarming.
Firmaet har i dag 6 personer i arbeid, og 2 rigger i drift.

Alle våre borebrønner blir innmeldt og lagt inn i NGU’s brønndatabase.
Gudbrandsdal Brønnboring er medlem av MEF’brønnboringsgruppe og har sentral godkjenning for ansvarsrett.